Boost Sales

Boost Sales

Gói Boost Sales tại Dots Agency giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược nội dung hiệu quả, tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu giúp nâng cao tỷ lệ chuyển đổi để đạt doanh thu tốt nhất

Gói dịch vụ phù hợp với mục tiêu

Gói dịch vụ phù hợp với mục tiêu

Xây dựng chiến lược phục hồi kinh doanh trong 02 tháng

Tháng 1

1-01

Giai đoạn 1

Giới thiệu/ cập nhật hoạt động doanh nghiệp sau mùa dịch

2-01

Giai đoạn 2

Tái tạo tương tác giữa khách hàng và thương hiệu.

3-01

Giai đoạn 3

Triển khai chiến dịch quảng cáo về sản phẩm của doanh nghiệp.

Tháng 2

1-01

Giai đoạn 1

Duy trì, chăm sóc khách hàng cũ

2-01

Giai đoạn 2

Tăng tiếp cận đến khách
hàng mới

3-01

Giai đoạn 3

Triển khai chiến dịch quảng cáo nhằm tăng doanh thu

Xây dựng chiến lược phục hồi kinh doanh trong 02 tháng

Tháng 1

1-01

Giai đoạn 1

Giới thiệu/ cập nhật hoạt động doanh nghiệp sau mùa dịch

2-01

Giai đoạn 2

Tái tạo tương tác giữa khách hàng và thương hiệu.

3-01

Giai đoạn 3

Triển khai chiến dịch quảng cáo về sản phẩm của doanh nghiệp.

Tháng 2

1-01

Giai đoạn 1

Duy trì, chăm sóc khách hàng cũ

2-01

Giai đoạn 2

Tăng tiếp cận đến khách
hàng mới

3-01

Giai đoạn 3

Triển khai chiến dịch quảng cáo nhằm tăng doanh thu

Chăm sóc mạng xã hội
và triển khai chiến dịch chạy quảng cáo​

Xây dựng và chuẩn hóa
sàn thương mại điện tử

Chăm sóc mạng xã hội
và triển khai chiến dịch chạy quảng cáo​

Xây dựng và chuẩn hóa
sàn thương mại điện tử

Chuẩn hóa Website cho doanh nghiệp

Tháng 1

Giai đoạn 1

Chỉnh sửa nội dung và hình ảnh, sản phẩm dịch vụ trên website/ blog

Giai đoạn 2

Thiết lập & cài đặt robots.txt
Tối ưu tốc độ website

Giai đoạn 3

- Thiết lập trang lỗi 404
- Khai báo & cài đặt sitemap.xml
- Kiểm tra tối ưu tốc độ mobile ( AMP )

Tháng 2

Giai đoạn 1

Tối ưu các thẻ hệ thống Typography (H1, H2, H3, ... ), meta description,...

Giai đoạn 2

Sao lưu phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
Cài đặt chứng chỉ bảo mật SSL

Chuẩn hóa Website cho doanh nghiệp

Tháng 1

Giai đoạn 1

Chỉnh sửa nội dung và hình ảnh, sản phẩm dịch vụ trên website/ blog

Giai đoạn 2

Thiết lập & cài đặt robots.txt
Tối ưu tốc độ website

Giai đoạn 3

- Thiết lập trang lỗi 404
- Khai báo & cài đặt sitemap.xml
- Kiểm tra tối ưu tốc độ mobile ( AMP )

Tháng 2

Giai đoạn 1

Tối ưu các thẻ hệ thống Typography (H1, H2, H3, ... ), meta description,...

Giai đoạn 2

Sao lưu phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
Cài đặt chứng chỉ bảo mật SSL

Bạn cảm thấy hứng thú với dịch vụ này?