Tiêu chí làm việc của dots

 • Chuyên nghiệp
 • Sáng tạo
 • Hiệu quả
 • Hiện đại
 • Cam kết
 • Quan tâm
 • Thân thiện
 • Nhiệt huyết
 • Tin cậy
 • Đam mê
 • Tinh tế
 • Tối giản
 • Nhanh chóng
 • Linh hoạt
 • Sang trọng